دعوا بر سر گران‌فروشی شیر

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: دامداران شیر را به‌قیمت ۲۳۹۰ تومان می‌فروشند و هرگونه افزایش قیمت مواد لبنی تخلف است.
احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: دامداران شیر را به‌قیمت 2390 تومان می‌فروشند اما بعد از فروش پایه، نرخ کرایه و غیره به این قیمت پایه اضافه می‌شود.
وی گفت: قیمت پایه شیر با 3.2 درصد چربی و 3 درصد پروتئین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ​2 هزار و 390 تومان است.
مقدسی همچنین گفت: هرگونه فروش شیر خارج از قیمت‌های مصوب، غیرقانونی است و دامداران با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند هستند.
وی افزود: از گران‌فروشی حمایت نمی‌کنیم و با تخلفات به‌شدت برخورد می‌کنیم.
مقدسی گفت: ما تخلفی در دامداران ندیدیم و اگر کسی مستنداتی مبنی بر گرانفروشی دارد، ارائه کند.
این در حالی است که سید داوود موسوی معاون سازمان حمایت گفت: قیمت شیر مصوب است اما دامداران بیشتر از مصوب می‌فروشند.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب 2390 تومان است، اضافه کرد: مواردی هست که قیمت شیر خام 3000 تومان هم فروخته می‌شود.
موسوی گفت: برای متخلفان پرونده‌های حقوقی تشکیل می‌شود و حتماً جریمه می‌شوند.
وی ابراز کرد: 14 قلم کالای لبنی افزایش قیمت نداشته است.