خرید تضمینی گندم در کشور از مرز ۴ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)، ۴ میلیون و ۹۲ هزار تن گندم از چهارم فروردین ‌ماه در کشور خریداری شده و در حال حاضر در ۳۱ استان ادامه دارد که ارزش آنها بیش از ۴۷ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان است.

در سال گذشته خرید تضمینی این محصول کشاورزی تا این مقطع از سال زراعی، ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار تن بود که امسال تا این تاریخ، خرید تضمینی گندم در کشور از رشدی بالغ بر ۲۸ درصد برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن، یک سوم کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده و بعد از آن، به ترتیب استان گلستان با خرید ۷۲۰ هزار تن و استان فارس با خرید ۴۱۱ هزار تن، پیشتاز خرید این محصول کشاورزی در کشور هستند.

گفتنی است؛ همزمان با خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم در کشور، خرید تضمینی یک محصول راهبردی دیگر از کشاورزان کشور نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده که تاکنون، ۹۳ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش یک هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان از کلزاکاران خریداری شده و در خرید این محصول کشاورزی نیز، استان‌ خوزستان با خرید ۵۶ هزار تن پیشتاز است و پس از آن به ترتیب استان‌های ایلام و فارس قرار دارند.