توزیع گسترده مرغ و تخم مرغ تنظیم بازار

سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از عرضه گسترده مرغ و تخم مرغ در بازار خبر داد.

به گزارش تحریریه، سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در رابطه با توزیع روزانه ۴۲۰ تن تخم مرغ تنظیم بازار در تهران گفت: روزانه ۳۸۰ تا ۴۲۰ تن تخم مرغ در استان تهران توزیع می شود.

وی ادامه داد: قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ در عمده فروشی ها ۴۰ هزار تومان و برای مصرف کننده ۴۳ هزار تومان است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در رابطه با توزیع مرغ در بازار نیز گفت: بنابر آمار روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن مرغ منجمد و ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن مرغ گرم با نرخ مصوب در استان تهران عرضه می شود.

سالمی تاکید کرد: در ایام تعطیل روزانه ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ گرم و ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ منجمد توزیع می شود که بر این اساس عرضه مرغ منجمد در ۲۲ میدان اصلی و مرغ گرم در ۱۰ تا ۱۵ میدان صورت می گیرد.