تعریف ۲۳۵ پروژه بهره‌وری صنعت نفت در سال ۱۴۰۱

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، علی غرایاق زندی با اشاره به اینکه به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه ششم توسعه کشور اهداف کمّی کلان و بخش‌های اقتصادی در قالب ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه تبیین شده است، گفت: در این راستا بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته از محل بهره‌وری بوده است.

وی ادامه داد: به‌طور مشخص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از کل ۳.۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۳.۴ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور دارد.

مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت با تأکید بر اینکه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است، افزود: بر اساس گزارش رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، افزایش بهره‌وری مهم‌ترین عامل کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش‌ افزوده اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بوده که در این میان بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت است.

غرایاق زندی تأکید کرد: رشد ارزش‌افزوده در گروه‌های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی نیز به‌ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده است.

مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت ادامه داد: رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و ارزش‌افزوده شرکت ملی نفت به‌ترتیب برابر ۱۹.۳ و ۱۳.۵ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و ارزش‌افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۲۵.۶ و ۶۷.۲ درصد است.

غرایاق زندی تصریح کرد: همچنین رشد برنامه ششم بهره‌وری کل عوامل تولید و ارزش‌افزوده شرکت ملی گاز ایران (تلفیقی) به‌ترتیب ۳ درصد (یک درصد بیش از هدف تعیین‌شده) و ۱۱.۶ درصد است.

وی افزود: همچنین رشد دو سال گذشته بهره‌وری کل عوامل تولید و ارزش‌افزوده منتهی به سال ۱۴۰۰ شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌ترتیب ۱.۵ درصد و ۳ درصد عنوان شده است.

مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت با بیان اینکه برای رسیدن به این اهداف، استقرار گام‌های چرخه مدیریت بهره‌وری در تطابق با شیوه‌نامه‌های سازمان ملی بهره‌وری آغاز شد، گفت: در سال ۱۴۰۱ دور دوم چرخه مدیریت بهره‌وری که به تعریف برنامه‌های ارتقای بهره‌وری صنعت نفت منجر شد در دستور کار قرار گرفت و پس از تأیید تیم خبرگی سازمان ملی بهره‌وری درمجموع به تعداد ۲۳۵ برنامه و پروژه به وزارت نفت ابلاغ شد.

غرایاق زندی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها در سه بخش دسته‌بندی شده است، افزود: بخش اقتصادی نفت شامل شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زیرمجموعه با ۴۱ برنامه و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های تابع با ۳۱ برنامه است.

وی ادامه داد: بخش اقتصاد آب و برق و گاز مشتمل بر شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های زیرمجموعه با ۱۶۰ برنامه خواهد بود، همچنین بخش اقتصادی صنعت شامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابع با سه برنامه در این دسته‌بندی قرار دارند.

مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت با بیان اینکه برخی از برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به‌صورت یک ساله و برخی دارای زمان‌بندی بلندتری است، گفت: این برنامه‌ها به‌صورت سه ماهه پایش و گزارش‌های فصلی اجرای آنها به‌ مراجع صاحب صلاحیت داخل و خارج از صنعت نفت ارسال می‌شود.