تحقق ۶۰ درصدی هدفگذاری کاهش مصرف برق با تغییر ساعت اداری

تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در نخستین روز تغییر ساعت کاری در ادارات، ۶۰ درصد هدفگذاری انجام شده برای کاهش مصرف برق محقق شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی افزود: هزار مگاوات هدفگذاری برای کاهش مصرف برق با تغییر ساعت کاری در ادارات بوده است.

وی ادامه داد: در تهران بزرگ ۵۰ مگاوات مصرف برق کاهش یافت که با توجه به بهره گیری از مولدین در ادارات، این صرفه جویی در تهران تا ۲۲۰ مگاوات نیز خواهد رسید.

سخنگوی صنعت برق گفت: این صرفه جویی تاثیر بسیار زیادی در تامین پایدار برق در سراسر کشور خواهد داشت.

رجبی مشهدی افزود: اصلاح ساعت کاری یکی از اقدام های انجام شده است، در ادامه باید با پایان ساعت کاری، کولرها خاموش و وسایل برقی غیر ضرور نیز از مدار خارج شوند.

وی ادامه داد: اگر این نکات مورد توجه قرار نگیرد، تغییر ساعت اداری تاثیر چندانی نخواهد داشت به همین دلیل ما نظارت و پایش را از طریق کنتور هوشمند انجام می دهیم.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: ادارات باید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد و پس از خاتمه کار نیز تا ۶۰ درصد کاهش مصرف اتفاق بیافتد.