تأثیر فوق العادۀ چراغ های LED مخصوص طیور بر روی عملکرد مرغ های گوشتی و تخمگذار

چراغ های LED از تجهیزات مورد استفاده در اکثر مرغداری هاست. اولین مبحث مورد توجه هزینه است؛ چراغ های LED بسیار کم مصرف هستند و حباب چراغ ها ماندگاری بیشتری دارند.
اما به اعتقاد Glynn Kent مدیر بخش توسعۀ شرکت Greengage که در زمینۀ تولید و طراحی سیستم روشنایی LED کشاورزی فعالیت دارند، اینکه درک طیور از این روشنایی ها چگونه است و چه دریافتی از آن دارند و تأثیر این روشنایی ها بر روی عملکرد و رفاه طیور چیست مسألۀ بسیار حائز اهمیتی است که بایستی پیش از انتخاب خوب به آن اندیشید.

بهبود عملکرد
آقای Kent اذعان می دارد : “تحقیقات نشان داده که نصب تجهیزات و روشنایی LED در سودآوری مرغدار مؤثر است. در پژوهشی بر روی فارمی در انگلستان مشخص شد که مرغ های گوشتی مجهز به روشنایی LED در مقایسه با مرغ های گوشتی در فارم مجهز به نور فلورسنت از 87/0 پاند در هر کیلوگرم وزن گیری بیشتر برخوردار بودند.
در ارتباط با مرغ های تخمگذار نیز تا 38 عدد تخم مرغ به ازای هر پرنده افزایش تخم مرغ های تولیدی را به دنبال داشته است.
نور مورد نیاز پرندگان چیست ؟
درک پرندگان از نور با درک انسان متفاوت است؛ حساسیت آنها نسبت به رنگ ها و رویت طیف ماوراءبنفش بیشتر است. مقدار هر رنگ، شدت و طول نور همگی بر روی تولید اثرگذار است.
به هنگام انتخاب روشنایی برای مرغداری به چه نکاتی بایستی توجه کنیم؟
به طیف نوری که پرنده دریافت می کند توجه کنید؛ همینطور به یکدست بودن نورِ کف و نیز به ماندگار بودن سیستم. همچنین حذف نقاط تاریک تا جایی که امکان دارد لازم و ضروری است.
مرغ های گوشتی چه جور نوری را دوست دارند؟
مرغ های گوشتی در نور سفید گرم با طول موج نور آبی که به پرنده آرامش می دهد، عملکرد بهتری دارند.
مرغ های تخمگذار چه جور نوری را دوست دارند؟
نور سفید گرم با طول موج رنگ قرمز بر روی طیور تخمگذار بیشتر تأثیرگذار است – اگر چه برخی محققین ادعا دارند که نور قرمز پرخاشگری را تحریک می کند اما مطالعات دیگر هم در این زمینه نشان داده که جفتگیری و متعاقباً تخمگذاری طیور در نور قرمز بیشتر می شود.
نیمه تاریک یا dim light کردن نور طیور را ترغیب می کند تا در جای خود تخم بگذارند و بدین ترتیب تعداد تخم های رها شده در کف مرغداری کاهش می یابد.

سیستم نور پردازی مخصوص مرغداری
سیستم روشنایی LED کشاورزی Greengage از بابت تغییر جریانات الکتریکی به طول موج هایی که القائات الکترومغناطیسی را به نور تبدیل می کنند، بدیع است.
خطوط اصلی برق، جریان الکتریسیته را از 50 تا 60 هرتز به جریانی که توسط حباب های لامپ 200 و 500 وات قابل تحمل باشد، تغییر می دهند.

نصب سیستم روشنایی LED
سیستم های روشنایی LED از نظر قیمت و هزینۀ نصب متفاوت هستند. آقای Kent می گوید: “قیمت یک سیستم روشنایی استاندارد LED به همراه هزینه نصب برای مرغداری گوشتی چیزی حدود 5500 تا 6000 پوند می شود و حدود 4 تا 5 روز هم نصب آن طول می کشد.” اما طریقۀ نصب یک روشنایی LED استاندارد مخصوص مرغداری به چه صورت است؟
1. ارزیابی مرغداری. در مرحلۀ اول یک مرغداری به منظور تشخیص تعداد روشنایی مورد نیاز آن ارزیابی می گردد.
2. ارزیابی قدرت برق.
3. سیم های برق. برای هر خط از روشنایی سیم کشی استیل زنجیره ای نصب می گردد.
4. نصب روشنایی. حسگرها و واحدهای روشنایی بر روی کابل ها نصب می گردند.
5. سیم کشی. معمولاً توصیه می شود که روشنایی ها با سیم به برق متصل باشند و مدار جدید بایستی به تأیید یک کارشناس برق برسد.