بهره برداری از خط تولید دان مرغ در بجنورد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:ظرفیت تولید این کارخانه، ۱۳۶هزار تن دان است.

یوسفی افزود: مرحله اول خط تولید دان در حال اجراست و پیش بینی می‌شود با اجرای مرحله دوم، در این کارخانه، خوراک آبزیان هم تولید شود.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:ظرفیت تولید این کارخانه، ۱۳۶هزار تن دان است.

یوسفی افزود: مرحله اول خط تولید دان در حال اجراست و پیش بینی می‌شود با اجرای مرحله دوم، در این کارخانه، خوراک آبزیان هم تولید شود.