امارات اولین کشور عربی در فهرست پیشرفته‌ترین کشورها

امارات متحده عربی در فهرست پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه فناوری قرار گرفت که توسط مجله انگلیسی “Global Finance” منتشر شده است. براین اساس، امارات رتبه اول جهان عرب و هجدهمین رتبه جهانی را به خود اختصاص داده است.

امارات متحده عربی در فهرست پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه فناوری قرار گرفت که توسط مجله انگلیسی “Global Finance” منتشر شده است. براین اساس، امارات رتبه اول جهان عرب و هجدهمین رتبه جهانی را به خود اختصاص داده است.

این مجله طبقه‌بندی خود را بر اساس مجموعه‌ای از معیارها و مؤلفه‌ها از جمله تعداد کاربران اینترنت و نسبت آنها به کل جمعیت، نسبت کاربران نسل چهارم شبکه‌های ارتباطی به کل جمعیت و نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه هر کشور به تولید ناخالص داخلی آن انجام داده است.

امارات با کسب امتیاز 2.55 در شاخص کلی پیشرفت فنی در رتبه هجدهم جهانی قرار گرفت و از هنگ کنگ با امتیاز 2.54 در رتبه نوزدهم و ایسلند با 2.23 امتیاز در رده بیستم پیشی گرفت.

امارات متحده عربی همچنین از استرالیا، استونی، فرانسه و لوکزامبورگ که به ترتیب از رتبه 21 به 24 در سطح جهانی رسیدند، پیشی گرفت.

کره جنوبی با امتیاز ترکیبی 6.52 در رتبه اول این شاخص قرار گرفت.

ایالات متحده آمریکا با امتیاز 5.10 در رتبه دوم و دانمارک با امتیاز 5.02 در رتبه سوم قرار گرفتند.

ایلنا