افت ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

به گزارش بازار، ‌ ‌شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز دوشنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ را با سیر نزولی آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با کاهش ۱.۶ درصدی ارزش در سطح ۴۰۹.۳ واحد قرار گرفت. شاخص «دکس ۴۰» بورس آلمان نیز با ریزش ۳ درصدی به سطح ۱۲ هزار و ۶۶۹ واحد سقوط کرد.

شاخص «ایبکس ۳۵» بورس اسپانیا با ۲ درصد کاهش ارزش به ۷۷۷۳ واحد نزول کرد و شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۸۷ درصد نزول به ۷۲۱۸ واحد افت کرد.

همچنین شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با ۲.۱ درصد ریزش به ۶ هزار و ۴۰ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی» بورس ایتالیا با ۲.۲۹ درصد کاهش به ۲۱ هزار و ۴۲۷ واحد افت کردند.

نرخ برابری یورو/ دلار هم با افت ۰.۳ درصدی در سطح ۰.۹۹۰۲ واحد قرار گرفت.