استقبال کشورهای منطقه از صادرات گوشت مرغ ایران

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران امسال به صادرکننده گوشت مرغ تبدیل‌شده است، گفت: باید ساختارهای تجارت خارجی این بخش از شکل وارداتی به صادراتی تغییر کند چون تا پارسال واردکننده بودیم.

حسن رکنی اعلام کرد : پارسال مقداری گوشت وارد و حدود 35 هزار تن هم صادر شد، اما امسال باید بیشتر صادر شود.

وی افزود: عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گوشت مرغ وارد می‌کنند و نیاز وارداتی عراق هم 600 هزار تن و روسیه 500 هزار تن است.

رکنی اظهار داشت: برای توسعه صادرات باید مسیرهای حمل‌ونقل و تجهیزات یخچال دار ساماندهی شود و برای بازاریابی مطمئن اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: البته صادرات ، سخت‌تر از واردات است و خوشبختانه کشورهای منطقه از محصولات گوشت مرغ ایرانی استقبال می‌کنند.

رکنی اعلام کرد: امسال تولید مرغ کشور به حدود دو میلیون تن رسیده و سرانه مصرف هم بیشتر شده و به 25 کیلوگرم رسیده است.

حدود دو درصد گوشت سفید جهان در ایران تولید می‌شود که با توجه به جمعیت 1.1 درصدی ایران رقم قابل‌توجهی است و باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره تامین نهاده‌های دامی نیز گفت : بخشی از نهاده‌ها وارد می‌شود و البته کشور خشکی هستیم و نمی‌توانیم به‌طور کامل در داخل تولید کنیم و کارخانه‌های خوراک دام نیز برای تولید نهاده‌های دامی از پسماندهای و ضایعات کشاورزی تلاش می‌کنند.