اروپا قربانی اصلی بحران در اقتصاد جهانی/مقابله با تورم باید اولویت اول باشد

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال آینده می‌تواند از رکود بگریزد، اما بدترین بحران انرژی در جهان از دهه 1970 تاکنون به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.ش

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال 2023 می‌تواند از رکود بگریزد، اما بدترین بحران در حوزه انرژی در حدود 50 سال گذشته، رشد اقتصاد جهانی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

این سازمان می‌گوید: مقابله با تورم باید اولویت نخست سیاست‌گذاران در کشورهای جهان باشد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری از 3.1 درصد سال جاری پیش‌بینی‌شده ‌به 2.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2 درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می‌گوید: ما پیش‌بینی رکود نمی‌کنیم اما اعلام می‌کنیم یک دوره رشد ضعیف اقتصادی پیش رو داریم.

ماتیاس کورمانت، رئیس این سازمان گفت: کاهش رشد اقتصاد جهانی به شکلی نامتوازن به کشورهای جهان آسیب زده است و در این بین به خاطر درگیری نظامی روسیه با اوکراین و تبعات آن بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشترین آسیب را دیده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی 19 کشور عضو حوزه یورو برای سال 2023 را تنها 0.5 درصد پیش‌بینی کرده است.

این سازمان می‌گوید: رشد اقتصادی فرانسه برای سال آینده 0.6 درصد و ایتالیا 0.2 درصد خواهد بود. آمار ایتالیا نشان می‌دهد که این کشور ممکن است چند بازه سه ماهه رشد منفی را تجربه کند.