کمپین نه به مرغ زنده

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مراکز کشتار مرغ زنده در استان غیر مجاز هستند گفت: کمپین «نه به مرغ زنده» در استان راه اندازی شود.
مهدی حسینی گفت: رفتار کسانی را که بر طبل «فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان مصرف مرغ زنده است» می کوبند را به هیچ وجه قبول ندارم.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: نتوانسته ایم مرغ کشتار روز جایگزین مرغ زنده کنیم و این از کم کاری ما است.
حسینی گفت: مرغ زنده از مرغ کشتار روز در استان بیشتر یافت می شود زیرا که پشت مرغ زنده مافیای مرغ وجود دارد.
وی با بیان اینکه عرضه مرغ زنده از لحاظ بهداشتی و شرعی مشکل دارد، افزود: عمده کشتار مرغ زنده در خارج از کشتارگاه شرعی نیست و مسائل ابتدایی کشتار شرعی آن رعایت نمی شود.
مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه مراکز کشتار مرغ زنده در سیستان و بلوچستان غیر مجاز هستند، یادآور شد: باید کمپین «نه به مرغ زنده» در استان راه اندازی شود.
حسنی گفت: با کاهش میل مردم به مرغ زنده افزایش نیاز مردم به مرغ کشتار روز را خواهیم داشت.