پیش بینی حرکت بورس با تفسیر بودجه ۱۴۰۲ | اوراق دولتی چه تاثیری روی بورس می گذارد؟

دولت برای سال آینده پیشنهاد داده انتشار اوراق مشارکتی و خزانه رشدی ۶۲ درصدی داشته باشد که از نگاه کارشناسان در کوتاه مدت می تواند روی بازار سال آینده تاثیر منفی بگذارد اما در بلندمدت شرایط متفاوت است.

بازار؛ گروه بورس: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور دولت درنظر دارد حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری دارایی های مالی کسب کند که بیش از ۱۵۱ میلیارد تومان آن مربوط به اوراق مشارکتی و اوراق خزانه است و نسبت به سال گذشته بیش از ۶۲ درصد رشد فروش اوراق مالی داشته و نشان می دهد سال آینده دولت حساب ویژه ای برای درآمدزایی از فروش اوراق مالی باز کرده است.

در شرایط کنونی که بازار سرمایه به یک محدوده مقاومتی رسیده و احتمال اینکه اصلاح زمانی یا قیمت داشته باشد یا اینکه تا قله سال ۹۹ رشد کند وجود دارد.این احتمالات به استراتژی دولت در اجرای سیاست های انقباضی و همچنین چگونگی تامین مالی بستگی دارد. با این حال رشد فروش اوراق همیشه یکی از جدی ترین تهدیدهای بازار سرمایه بوده و از آنجایی که اوراق به عنوان یک منابع قطعی همیشه در شرایطی که بودجه تامین نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیشتر عرضه شوند تا از این طریق کم و کسری منابع درآمد ارزی را جبران کند و به نوعی اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی را هم تامین کند، هرچند نباید فراموش کرد که دولت علاوه بر انتشار اوراق مشارکت برای پروژه های جدید سررسید اوراق قبلی را هم دارد که باید تمدید یا تسویه کند که خود این هم چالش جدی است.

درآمدهای ارزی دولت نسبت به رشد هزینه ها افزایش نیافته و رشد نقدینگی هم منجر به بروز تورم شده که بخشی از آن وارد بازارهای سوداگری شده و تبعات آن دامن اقتصاد را گرفته است، از این رو تنها راهکار دولت برای تامین منابع کسری بودجه بدون روش های تورم زا، استفاده از اوراق است

مشاور وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه در شرایط کنونی که تورم سیر صعودی دارد دولت چاره ای جز استفاده از اوراق برای تامین مالی ندارد، گفت: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی دولت نسبت به رشد هزینه ها افزایش نیافته است و از طرف دیگر رشد نقدینگی در کشور ادامه پیدا کرده و منجر به بروز تورم شده و بخشی از آن وارد بازارهای سوداگری شده و تبعات آن دامن اقتصاد را گرفته تنها راهکار دولت برای تامین منابع کسری بدون روش های تورم زا انتشار اوراق است.

وحید شقاقی با بیان اینکه به طور قطع انتشار اوراق تبعاتی برای بازار سهام دارد، تصریح کرد: در مقطع کنونی اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد و دولت نمی تواند به رشد نقدینگی و تورم بی توجه باشد، از طرف دیگر ادامه تورم می تواند برای شرکت های بورسی هم چالش برانگیز شود و منجر به کاهش حاشیه سود آنها در نتیجه افزایش هزینه ها شود، به همین دلیل انتشار اوراق در کوتاه مدت ممکن است به انحراف سرمایه ها منجر شود اما در بلندمدت به نفع شرکت ها هم خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه بکارگیری ابزاری در اختیار دولت برای مدیریت اقتصاد است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد مولد کشور نمی تواند همه نقدینگی را جذب کند و نوسانات بازار سهام هم بالا بوده و اعتماد سرمایه گذاران کاهش یافته نمی توان در جذب نقدینگی دست روی دست گذاشت و باید از همه ابزارها استفاده کرد.

تاثیر اوراق پروژه های عمرانی در رونق شرکت های کامودیتی محور

در سال های گذشته دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نتوانسته اعتباری به پروژه های عمرانی اختصاص دهد و از یک سو بخش عمرانی و پروژه های اقتصادی کشور هیچگونه پیشرفتی نداشته اند و کشور از این محل زیان دیده و از طرف دیگر بخشی از شرکت های بزرگ بورسی کشور فولادی و معدنی هستند که با اجرای پروژه های عمرانی می توانند محصول بیشتری بفروشند، به همین دلیل توقف پروژه های عمرانی به زیان این شرکت ها هم هست و اگر دولت منابعی از طریق اوراق برای فعال سازی این پروژه ها تامین کند، به طور قطع در افزایش درآمد آنها موثر خواهد بود و رشد این شرکت ها در کلیت بورس هم تاثیر خواهد گذاشت.

بیشترین نقدینگی موجود در کشور در بانک ها وجود دارد و دولت برای خرید اوراق بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها را مکلف به خرید می کند، به همین دلیل بحث تغییر جهت در جریان نقدینگی از طریق انتشار اوراق روی سرمایه های خرد تاثیر ندارد

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر دولت برای تامین اعتبار پروژه ها به انتشار اوراق وابسته است، گفت: با توجه به اینکه بیشترین نقدینگی موجود در کشور در بانک ها وجود دارد دولت برای خرید اوراق بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها را مکلف به خرید می کند، به همین دلیل بحث تغییر جهت در جریان نقدینگی از طریق انتشار اوراق روی سرمایه های خرد تاثیر ندارد و بیشتر بر سرمایه های کلان تاثیر می گذارد.

عرفان هودی با بیان اینکه بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری در بکارگیری منابع خود سبدی از انواع سرمایه گذاری ها را دارند، افزود: به همین دلیل همواره بانک ها و صندوق و … بخشی از سرمایه خود را در اوراق بکار می گیرند تا به عنوان سرمایه گذاری بدون ریسک در سبد خود داشته باشند، به همین دلیل به نظر نمی رسد انتشار اوراق خیلی در بازار سرمایه تاثیر بگذارد چراکه هر ساله دولت ها اوراق منتشر می کنند و این مساله مربوط به یک سال نیست و اگر قرار بود بازار سرمایه در کنار اوراق رشد نکند پیش از این هم در سال های گذشته بازار رشد نمی کرد.

براساس این گزارش، دولت در سال آینده همچون سال های گذشته انتشار اوراق را دنبال خواهد کرد، اما مهمترین مساله چگونگی مدیریت انتشار اوراق است، به عبارت دیگر اگر در زمان هایی که فشار فروش در بازار وجود دارد یا اینکه بازار قرار است روندی صعودی داشته باشد اوراق را منتشر کند به طور قطع مداخله منفی در بازار می کند، اما در شرایطی که بازار شرایط متعادلی دارد و تحت تاثیر هیچگونه خبر مثبت و منفی نیست به صورت هفتگی اوراق را با حجم کم منتشر کند، به طور قطع می تواند همزمان با حفظ شرایط بازار سهام منابع مورد نیاز خود را از طریق اوراق تامین کند.