پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون

درحالیکه قیمت رسمی جوجه بوقلمون نسبت به نژاد مختلف بیست ودوهزار تا سی هزارتومان است در بازار غیر رسمی به پنجاه هزارتومان وگاهی بالاتر فروخته میشود
پرورش دهندگان از وضعیت آشفته و نابسامان حاکم برقیمت جوجه گوشتی بوقلمون نگران وگله مند هستند و معتقدند برخی دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش میرسانند .
با این وجود از صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش تولید جوجه بوقلمون گوشتی و ایجاد مزارع مرغ مادر دعوت می کنند.

به گفته پرورش دهندگان بوقلمون گوشتی : سرمایه گذاری در این بخش سودآور و اقتصادیست .با توجه به قیمت بالای گوشت قرمز، گوشت بوقلمون ترکیبی از شصت درصد گوشت سفید و چهل درصد گوشت قرمز می باشد ومیتواند جایگزین خوبی برای گوشت قرمز مصرفی مردم باشد.
بنا به اعلام یک پرورش دهنده بوقلمون با توجه به نیاز جوجه یکروزه بوقلمون این روزها حال مزرعه هاى مادر بوقلمون عالى است ، قیمت جوجه یکروزه بوقلمون از ٢٣ هزار تومان تا ٣٠ هزار تومان با مجوز و 50 الی 58 هزار تومان در بازار سیاه و بدون مجوز می باشد

این شایعه وجود دارد که واحدهای مادر و تولیدکننده جوجه بوفلمون، جوجه های خود را به صورت رسمی و ثبت شده که قابل پیگیری می باشد را به قیمت 21 الی 23 تومان فروخته و جهت نمایش به مسئولین، در اسناد حسابداری خود ثبت می نمایند و خریدار جوجه که می تواند یکی از آشنایان یا دوستان فروشنده می باشد، جوجه خریداری شده را بر روی ماشین یا نهایت یک الی دو روز بعد از خرید، به صورت آزاد و به پرورش دهندگان بدون مجوز به قیمت دو برابری خرید خود میفروشد.
صد البته تا خریدار راضی است، اینگونه فروش ادامه خواهد داشت و قیمت نهایی محصول را نیز مردم پرداخت خواهند کرد.