وزارت جهاد مجوز مرغداری صادر نمی‌کند

بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی، چندین سال است که در کشور به سبب ظرفیت بیش از نیاز واحد‌های مرغداری، مجوز احداث صادر نمی‌شود.
عظیم حجت – عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی – با اشاره به اینکه مجوز جدیدی برای احداث واحد مرغداری صادر نمی شود، اظهار کرد: بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی، چندین سال است که در کشور به سبب ظرفیت بیش از نیاز واحد‌های مرغداری، مجوز احداث صادر نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به تعداد فعلی واحد‌های مرغداری، اگر بتوانیم ظرفیت حداکثری از این ظرفیت‌ها داشته باشیم، بدون تردید به یک کشور صادر کننده تبدیل می‌شویم.
حجت مازاد ظرفیت سالانه واحد‌های مرغداری را ۵۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: اختلاف وزنی ظرفیت واحد‌های مرغداری ناشی از برداشت مرغ زنده در وزن یک کیلو و ۸۰۰ تا ۳ کیلوگرم است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون امکان بهره برداری ۵۰۰ هزار تنی از ظرفیت مازاد تولید مرغ به منظور صادرات وجود دارد، به همین خاطر نیازی به ایجاد ظرفیت سازی جدید نیست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از واحد‌های مرغداری به سبب کمبود نقدینگی مرغداران در تعطیلی به سر می‌برند، بیان کرد: براین اساس افراد خواهان سرمایه گذاری در این صنعت می‌توانند به جای سرمایه گذاری ثابت، از سرمایه فعلی بهره برداری کنند که این امر در کاهش هزینه‌های تولید تاثیر گذار است.
به گفته حجت، افراد خواهان سرمایه گذاری در این صنعت می‌توانند آمار واحد‌های تعطیل را از طریق اتحادیه‌های استانی پیگیری کنند.
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه واحد‌های تعطیل مرغداری نیاز به سرمایه گذاری ثابت ندارد، تصریح کرد: براین اساس سرمایه گذاران، سرمایه تولیدی شان به عنوان سرمایه در گردش بستگی به پرورش و سایز مرغ تولیدی دارد. اما حداقل سرمایه گذاری برای هر کیلو وزن مرغ ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است تا تولید با آرامش پیش رود.