هزینه امحا ذرت های آلوده باکیست؟

به گفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت، خود واردکنندگان باید هزینه امحا این محموله را بپردازند.
مسلم بیات ، با بیان اینکه به دلیل وجود حساسیت در بخش واردات مواد غذایی و احتمال آلودگی مواد غذایی در طول مسیر، استاندارد این محصولات در مبدا و مقصد کنترل می‌شود، اظهار کرد: هیچ کدام از محموله‌های وارداتی بدون گواهی استاندارد به کشور وارد نشده، اما بعد از نمونه‌گیری در ایران برخی از نمونه‌ها مردود اعلام شد، که باعث شد مطالعات تخصصی‌تری در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه هر محموله‌ای که در مطالعات تخصصی تشخیص داده شد استاندارد نیست، اجازه ورود به کشور را پیدا نکرد، گفت: وظیفه سازمان ملی استاندارد این است که انطباق با استاندارد محصول را تعیین کند، اما تعیین تکلیف درباره وضعیت فعلی ذرت‌های آلوده وظیفه این سازمان نیست.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه “آیا می‌توان اطمینان حاصل کرد که این ذرت‌ها در مبدا آلوده نبوده؟”، تصریح کرد: نحوه نمونه‌برداری از محصول خیلی مهم است، همچنین با توجه به اینکه محموله سه تا چهار ماه در کشتی است ممکن است در طول مسیر هم آلوده شده باشد.
بیات در ادامه در پاسخ به اینکه “این احتمال مطرح نیست که واردکننده از ابتدا از آلوده بودن محموله‌ها اطلاع داشته؟”، تصریح کرد: این سوال نیازمند قضاوت است و از من نخواهید که قضاوت کنم.