منعی برای صادرات مرغ نداریم

محمدرضا کلامی – مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت – در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه خبر سیما درباره آخرین برنامه ها و تصمیمات برای تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: با تصمیم اخیر دولت در انتصاب قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی، امیدواریم در حلقه های مختلف تنظیم بازار کالا از جمله تامین، توزیع و نظارت و بازرسی به درستی عمل کنیم. باید تلاش کنیم از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی کنیم.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت درباره بازار مرغ و نوسانات قیمتی آن با اشاره به اینکه بازار یک کالا زمانی تعادل خود را حفظ می کند که مقادیر عرضه کمتر از تقاضا نباشد یا کمی بالاتر باشد، افزود: از بهمن سال گذشته مصوب کردیم که ماهیانه 125 میلیون قطعه جوجه ریزی شود تا تعادل بازار آن دچار نوسان نشود.
کلامی با بیان اینکه نبود تعادل عرضه در بازار مرغ به واسطه کاهش عرضه است که گرمازدگی از جمله علل آن است، گفت: تاکید کردیم جوجه ریزی در مرداد نباید از 125 میلیون قطعه کمتر باشد. قیمت مصوب عرضه مرغ گرم برای مصرف کننده 12 هزار و 900 تومان است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار با بیان اینکه قیمت صادراتی مرغ حدود 2 دلار یعنی حدود 22 هزار تومان است، گفت: این موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابراین مصوب کردیم کارگروه مرتبط، عوارض صادراتی را برقرار کند تا صادرات، موجب افزایش قیمت غیرمتعارف در داخل نشود.
کلامی درباره اینکه چرا مرغ که با نهاده های با نرخ ارز دولتی تغذیه شده است، صادر می شود؟ گفت: منعی برای صادرات مرغ نداریم اما تاکید کارگروه تنظیم بازار بر این است که کالاهایی مانند مرغ که بخشی از نهاده های تولید آن با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی است باید فاصله قیمت در عدد صادراتی محاسبه شود تا رانت مربوط حذف شود و تصمیم کارگروه تنظیم بازار هم در همین راستا است.