مرغ منجمد دیگر عرضه نمی شود

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به کاهش قیمت مرغ زنده به کمتر از نرخ مصوب، عرضه مرغ منجمد متوقف شد.
حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، گفت: با توجه به حجم بالای جوجه ریزی، پیش بینی تولید مرغ بالاتر از نیاز بازار را داشتیم، به همین خاطر محدودیت هایی در سامانه سماصط با هدف کاهش قیمت و تعادل در عرضه مرغ ایجاد شد.
وی افزود: با حجم بالای جوجه ریزی پیش بینی بر آن بود که از دهه سوم آذر با تراکم مرغ در سطح بازار و برهم خوردن تعادل در سطح بازار روبرو می شویم.

اسدالله نژاد ادامه داد: عرضه مرغ منجمد به شکل گسترده مزید بر علت شد تا توازن عرضه و تقاضا برهم بخورد و قیمت در برخی استان ها ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به زیر نرخ مصوب برسد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به کاهش قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب درخواست ما از بخش دولتی توقف عرضه مرغ منجمد بود که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت، همچنین ورود پشتیبانی امور دام به امر خرید مرغ است که این موضوع در قرارگاه امنیت غذایی مصوب و در حال عملیاتی شدن است.

به گفته وی، قرارداد پشتیبانی امور دام مورد اعتراض مرغداران است که امیدواریم قرارداد به گونه ای اصلاح شود که دولت بتواند ذخایر استراتژیک خود را تامین کند و مرغدار نسبت به تحویل مرغ رغبت داشته باشد.
این مقام مسئول درباره اینکه قیمت جوجه یکروزه همچنان بالاتر از نرخ مصوب است، گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب است که با کاهش قیمت مرغ در برخی استان ها ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب، امیدواریم شرایط به گونه ای اصلاح شود که مرغدار کمتر آسیب ببیند.

اسداله نژاد ادامه داد: علی رغم کاهش قیمت مرغ زنده در برخی استان ها، مرغ با قیمت هر کیلو ۳۱ هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد که این موضوع اجحاف به تولیدکننده و مصرف کننده است.
به گفته وی، با توجه به کاهش قیمت مرغ در استان های پرتولید انتظار می رود که دولت به قیمت مصوب خریداری کند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان گفت: سازوکارهای خرید مرغ با نرخ مصوب و کشتار توسط پشتیبانی تعریف و قرارداد با کشتارگاه های صنعتی را منعقد کنند، در غیراین صورت اتحادیه مرغداران آمادگی خرید مرغ با نرخ مصوب و همکاری با پشتیبانی امور دام به منظور کاهش زیان مرغداران را دارند.