قیمت نهاده‌ها در بازار به شدت افزایشی شده

سازمان حمایت با بیان اینکه نرخ جدید ذرت مشمول فروش و تعهدات ایجاد شده قبلی نیست گفت: مطابق اطلاعات واصله برخی واردکنندگان از تحویل کالای فروخته شده با نرخ مصوب خودداری نموده یا مابه التفاوت جدید را مطالبه می‌کنند.

سید داود موسوی عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه ای به رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با موضوع ضرورت رعایت قیمت مصوب اظهار کرد: معطوف به تصمیمات جلسه مورخ 20 فروردین 1399 و ابلاغیه مورخ 25 فروردین 1399 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تعیین قیمت هر کیلوگرم ذرت دامی در مبادی ورودی معادل 1500 تومان به اطلاع می رساند بر اساس بررسی صورت گرفته به دلیل عدم توزیع مناسب کالا، قیمت نهادهای دامی در سطح بازار به شدت افزایش بوده که موجب نارضایتی مقدار آن را فراهم نموده است.

لذا مقتضی است مطابق تعهدات مطروحه در جلسه مبنی توزیع کالا با قیمت مصوب و جلوگیری از افزایش قیمت، اقدامات و پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

شایان ذکر است که مطابق اطلاعات واصله برخی واردکنندگان از تحویل کالا فروخته شده با نرخ مصوب خودداری نموده و یا  مطالبه مابه التفاوت جدید را می‌نماید که در همین زمینه مجدداً تأکید می گردد که قیمت تعیین شده جدید از تاریخ ابلاغ مصوبه 25 فروردین 1399  قابلیت اجرا داشته و مشمول فروش و تعهدات ایجاد شده قبلی نیست. مقتضی است اطلاع رسانی لازم به کلیه اعضای اتحادیه و فعالین بخش صورت پذیرفته و نتایج به این سازمان منعکس گردد.