قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با شش صدم درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۸۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۱۳ صدم درصد کاهش به ۸۴ دلار و ۶۶ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۴۸ صدم درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۴۲ سنت رسید.