قاچاق تخم مرغ از کشور صحت دارد؟

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره شایعات قاچاق تخم مرغ توضیحاتی ارائه کرد.

حمید کاشانی رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با رد خبر قاچاق تخم مرغ، گفت: اتحادیه مسئول اعطای مجوز به متقاضیان صادرات است و تا به امروز مجوز یک گرم صادرات تخم مرغ را نداده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا در یک سال گذشته شدت گرفته است، تصریح کرد : دستگاه‌های نظارتی محموله‌های مواد غذایی را به شدت پایش می‌کنند و امکان این قاچاق تخم مرغ را به صفر رسانده‌اند. البته ممکن است شخصی برای مصارف شخصی یا خانوادگی چندین کارتون تخم مرغ را از مرز خارج کند.

به گفته این فعال اقتصادی، امکان قاچاق گسترده تخم مرغ وجود ندارد هم به دلیل فساد شدن آن و هم نظارت‌ها در این زمینه افزایش پیدا کرده است.

کاشانی با اشاره به کارکرد مثبت سامانه بازارگاه، گفت: سامانه توزیع هوشمند نهادهای دامی یا همان سامانه بازارگاه بعد از ۷۰ سال نحوه فروش نهادها دامی را از روش سنتی تغییر داد. در ۲ سال گذشته با احداث این سامانه مسیر فروش شفاف شد و رقم صحیحی میزان مصرف را به ما نشان داد عده‌ای مخالف این سامانه هستند و بر این باورند که بازار باید کار خود را انجام دهد اما ما بر این باوریم که این سامانه باید حفظ شود و حذف آن در نهایت به ضرر تولید ختم خواهد شد.

بنا به اظهارات وی، وزارت جهاد قول داده است که معایب این سامانه را رفع و این سامانه را حفظ کند.
حذف یارانه‌ از قیمت تخم مرغ

این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای، در حدود ۲.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند، افزود: ما در زمینه تولید مشکلی نداریم و مردم دغدغه تامین نداشته باشند. در ماه گذشته آنقدر تخم مرغ تولید شد که قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب رسید. اما اصلاح نظام یارانه‌ها دولت باید با تولیدکنندگان همراهی کند تا آنها بتوانند تولید را ادامه بدهند و تولید در کشور متوقف نشود.

منبع: ایلنا