عقب نشینی انجمن جوجه یکروزه از تنظیم بازار جوجه

نزدیک به یک ماه گذشته هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور روند رو به سقوط قیمت جوجه یکروزه را احساس کرد و به صورت شفاهی و ارتباطی و نه چندان خیلی جدی تصمیماتی را در خصوص تنظیم قیمت جوجه یکروزه گرفت اما هیچ چیزی فرق نکرد و بازار روند نزولی قیمت جوجه یکروزه را ادامه داد و گوئی هیچ هدفی جز رسیدن قیمت جوجه به 1000 تومان را نداشت.
با گذشت زمان، ضرر میلیاردی که به پیکر بخش تولید جوجه یکروزه تحمیل می شد، هیئت مدیره انجمن را مجبور به یک حرکت و تصمیم بزگتر نمود تا با نشر اطلاعیه ای از اعضا خود بخواهد که چنانچه نمی توانند یا بازار کشش خرید جوجه تولیدی آنها را به قیمت مصوب دولتی 2550 را ندارد، هرگز جوجه خود را به مرغداری ها ارسال نکنند که این یعنی معدوم سازی جوجه ها.
پس از گذشت چند روز از این اطلاعیه که در پی خود چند اطلاعیه تاکیدی و اعلام محل معدوم سازی جوجه ها و اعلام گزارش از سوی اعضا به انجمن بود، ناگهان هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه با ذکر اینکه نتیجه این تصمیم، کاهش جوجه و کاهش تولید گوشت مرغ در ماه آینده می باشد و موجبات افزایش فشار اقتصادی به مردم می شود، ناگهان اطلاعیه توقف اطلاعیه های گذشته را صادر می نماید و از اعضا می خواهد مطابق عملکرد بازار پیش بروند و جوجه های خود را با قیمت بازار بفروشند.

امروز سوال های زیادی مطرح است که قطعاً پاسخ به آنها ادامه اینگونه تصمیم ها را تامل برانگیزتر می نماید.
1- تجربیات هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه در چنین بازارهایی بسیار زیاد است و روزهای سخت و آرام زیادی را در این صنعت دیده اند، آیا این هیئت مدیره از یک ماه پیش و قبل از صدور این اطلاعیه ها نمی دانست که ایران در چه وضعیتی است و مردم تحت فشار هستند ؟ و نمی دانستند با این تصمیم قیمت گوشت مرغ افزایش می یابد؟
2- مگر این تصمیمات برای افزایش قیمت جوجه یکروزه نبود؟ مگر می شود جوجه افزایش قیمت پیدا کند اما قیمت گوشت مرغ خیر؟
3- آیا زمانی که هیئت مدیره انجمن این تصمیم را می گرفت؛ نمی دانستند که ماه محرم پیش روست و این قیمت جوجه باعث افزایش قیمت مرغ در محرم می گردد و قطعاً این امر باعث نارضایتی مردم و ناخشنودی ابزارهای نظارتی می گردد؟
4- آیا فشارهای دولتی و نظارتی باعث عقب گرد انجمن از تصمیمات خود شده است؟ آیا موضع انجمن برای گرفتن امتیاز برای اعضا خود در صورت قبول شرایطی خاص از سوی دولت بوده است؟
5- آیا صحنه های دلخراش معدوم سازی جوجه ها که در شبکه های اجتماعی پخش شد بازتاب منفی داشته و موجب شد که تصمیم انجمن برگردد؟ اگر پاسخ بله است باید گفت مگر اعضا هیئت مدیره از روش های معدوم سازی باخبر نبودند؟ اگر پاسخ دوباره بله است چرا مدیران انجمن با صرف زمانی بیشتر، از قبل یا برای آینده اقدام به جمع آوری تخم مرغ نطفه دار ننمودند؟

انجمن جوجه یکروزه کشور یکی از انجمن های قدرتمند صنعت مرغداری ایران است با توجه به موقعیت ایران و آشنایی با ابزارهای نظارتی و تجارب مدیران انجمن در صنعت و عملکرد دولت در چنین زمانهایی تصمیمات منطقی تری از سوی آنها انتظار می رود چرا که امروز اعضائی که در هفته گذشته به انجمن اطمینان کردند و جوجه های خود را معدوم نمودند انتظار حمایت بیشتری از انجمن دارند و قطعاً خسارتهای اجرای این تصمیم و روند توقف آن در روند اجرای اطلاعیه های آینده این انجمن بی تاثیر نخواهد بود.