زیان صنعت مرغ تخم‌گذار؛ تولیدی‌ها را به تعطیلی کشاند

دبیر کل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار گفت: کشور با مازاد تولید تخم‌مرغ مواجه است.

سید فرزاد طلا کش در خصوص وضعیت صادرات تخم‌مرغ به کشورهای همسایه بیان داشت: میزان صادرات تخم‌مرغ نسبت به ماه‌های گذشته کاهش‌یافته است.

دبیر کل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار تأکید کرد: از ابتدای سال 94 تاکنون صنعت مرغ تخم‌گذار 651 میلیارد تومان زیان‌دیده است.

وی با اشاره به کاهش میزان صادرات تخم‌مرغ به کشورهای همسایه بیان داشت: بخش مهمی از مازاد تخم‌مرغ به عراق صادر می‌شود که با توجه به کاهش میزان صادرات طی هفته‌های گذشته بر زیان‌دیدگی این صنعت تأثیر گذاشته است.

دبیر کل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار یکی از علل کاهش صادرات به عراق طی هفته‌های گذشته را بازار رقابتی با ترکیه عنوان کرد و افزود: توان رقابتی قیمت با کشور ترکیه پایین است و همین امر بازار صادراتی ایران در عراق را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تأکید کرد: مشکلات فراوانی در صنعت مرغ تخم‌گذار وجود دارد که واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است و توان مالی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

گفتنی است که پیش‌ازاین نیز دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار بدهکاران اصلی بانک کشاورزی را پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار اعلام کرده بود.