ذخیره بیش از ۱۰۰۰تن مرغ در سردخانه‌های گلستان

مرغ ۱۵ استان بویژه تهران از گلستان تامین می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از انبار‌های ذخیره سازی مرغ در بندرگز گفت: با توجه با تامین مرغ ۱۵ استان بویژه تهران از گلستان در حال حاضر یکهزار و ۷۰۰تن مرغ در سردخانه‌های استان برای تنظیم بازار ذخیره شده است.