جزئیات تورم در مرغداری‌ها و محصولات کشاورزی

تازه‌ترین آمار از افزایش تورم در تولید مرغ و تخم‌مرغ بین ۳۲ تا ۵۹ درصد در سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، بررسی اطلاعات مرکز آمار در رابطه با شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد که این شاخص به ۴۰۹.۸۶ رسیده که معادل ۵۰.۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاخص مرغداری‌های صنعتی در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده و بیشترین افزایش در فصل زمستان به میزان ۷۹.۳۸ درصد بوده است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی بجز فصل بهار در بقیه فصول سال نسبت به فصل قبل افزایش داشته و بیشترین رشد در فصل پاییز با ۳۲.۷۱ درصد ثبت شده است. در فصل بهار نیز ٦.٩٦ درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

جزئیات این طرح آمارگیری از این حکایت دارد که در سال ١٣٩٧ متوسط شاخص قیمت در تمامی استان‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ با افزایش روبه‌رو بوده‌اند؛ به طوری که بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان گیلان با ۱۳۲.۵۲ درصد و کمترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان اردبیل با ٢٥.٦٢ درصد داشته است.

تورم ۵۹ درصدی در مرغ

در سال ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ۴۳۲.۱۱ واحد رسید که در مقایسه با سال قبل ۵۹.۴۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص در سال قبل افزایشی معادل ۸.۹۵ درصد داشته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۵۶.۹۸، ۴۳.۱۵ و۱۲۳.۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته‌اند.

رشد ۳۲ درصدی تخم مرغ

در سال گذشته شاخص گروه تخم مرغ به ۳۰۰.۳۱ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ۳۲.۶۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص در سال قبل از آن ۳۵.۹۶ درصد افزایش پیدا کرده بود. همه اقلام این گروه شامل تخم مرغ خوراکی و نطفه دار به ترتیب ۳۶.۶۸ و ۲۸.۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند، در حالی که همین اقلام در سال قبل به ترتیب معادل ۳۸.۶۸ و ۳۳.۲۸ درصد رشد داشته است.

اما در گروه کود، شاخص به ۹۴۴.۰۸ رسیده که در مقایسه با سال قبل ۷.۷۹ درصد افزایش یافته است. تورم این گروه در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۰۶ درصد گزارش شده بود.

مرکز آ مار اخیراً گزارشی در مورد وضعیت هزینه در مرغداری‌های صنعتی در زمستان سال گذشته منتشر و اعلام کرده بود که تورم در بخش‌های تولیدی محصولات مرغداری صنعتی در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶ تا مرز ۸۰ درصد رسیده بود.

شاخص گروه تولیدکننده در مرغداری‌های صنعتی در سال ۱۳۹۷

متوسط قیمت محصولات کشاورزی

همچنین مرکز آمار جزئیات متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در زمستان گذشته را اعلام کرد که نشان داد قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ۴۱ هزار ۶۵۸ تومان بوده نسبت به فصل مشابه سال ٩٦ معادل ۱۵۰.۱ درصد افزایش داشته است.

در زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو ۳۵ هزار و ۹۰۰ بوده که استان تهران با ۴۱ هزار و ۸۹۳ تومان بیشترین و استان البرز با ۲۴ هزار و ۳۷۴ تومان کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٦ معادل ۱۵۲.۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ۵,۲۸۴ تومان ثبت شده که نسبت به زمستان ۱۳۹۶ تا ۲۴.۵ درصد افزایش دارد.

در سایر کالاها نیز قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای به ۱, ۷۹۹ تومان رسیده که ۰.۴ درصد رشد داشته است.

همچنین در دیگر تغییرات قیمتی، قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز ۳,۵۶۲ تومان بوده که نشانمی‌دهد قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸۰.۹ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت محصولات کشاورزی در زمستان ۱۳۹۷