تولید ۳۰ هزار تُن گوشت در مرغداریهای خراسان جنوبی

۳۰ هزار و ۷۸۵ تُن گوشت مرغ در هشت ماه گذشته با نظارت کارشناسان دامپزشکی در مرغداری‌های خراسان جنوبی تولید شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار گوشت مرغ از کشتارتولید ۳۰ هزار تُن گوشت در واحد‌های پرورش مرغ خراسان جنوبی ۱۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۳۷ قطعه مرغ در کشتارگاه‌های استان استحصال شد.

قوسی ارزش گوشت مرغ تولید شده درب مغازه را ۹۱۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرد.
وی دوره پرورش مرغ در واحد‌های پرورشی را ۴۵ روز اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هر واحد مرغداری در سال ۳تا۴ دوره جوجه ریزی دارد.

قوسی گفت: مرغ تولیدی مازاد بر نیاز داخل استان به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.
هم اکنون ۶۵۱ واحد مرغداری گوشتی و ۵۲ واحد مرغداری تخم گذار و پولت در خراسان جنوبی فعال است.