تولید ماهانه مرغ به ۱۸۰ هزار تن رسید

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: ماهانه ۱۸۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود که این میزان ۲۰ تا ۳۰ هزار تن مازاد بر نیاز است.

به گزارش جهت پرس،

آقای محمد یوسفی گفت: روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود که با احتساب مصرف داخل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: بنابر جوجه ریزی صورت گرفته در واحدهای مرغداری ماهانه حدود ۱۸۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می شود که حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

قیمت کنونی هر کیلو مرغ در برخی مناطق ناشی از ازدیاد عرضه و کاهش تقاضا به ۲۵ هزار تومان رسیده است.

به گفته یوسفی، همه ساله از ۲۰ فروردین قیمت مرغ ناشی از افت قدرت خرید خانوار کاهش می یابد که امسال هم از این ماجرا مستثنی نیست؛ بنابراین پشتیبانی امور دام با خرید مازاد باید از زیان مرغداران جلوگیری کند.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۲۷ هزار تا ۳۴ هزار تومان، ران مرغ ۲۷ هزار تا ۳۳ هزار تومان، سینه ۶۰ هزار تا ۶۳ هزار تومان و فیله مرغ ۶۵ هزار تا ۷۰ هزار تومان است.

مسئولان انجمن و تشکل های مرغداران بر این باورند که در شرایط کنونی مازاد تولید مرغ از یک سو و خرید مقداری نهاده از بازار آزاد از سوی دیگر منجر به زیان مرغداران شده است که برای خروج از بحران فعلی، پشتیبانی امور دام باید اقدام به جمع آوری روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ مازاد از سطح کشور کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.
منبع: باشگاه خبرنگاران