توزیع ۳۹۶۲ تن نهاده های دامی در کهگیلویه وبویراحمد

۳۹۶۲ تن نهاده های دامی بین دامداران استان کهگیلویه وبویراحمد توزیع شد.
مدیر تعاون روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: به منظور خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان در ۶ماهه نخست سال جاری۳هزار و  ۹۶۲ تن انواع نهاده‌های دامی توسط شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی بین دامداران استان توزیع شده است.
منوچهر افزود: تشکل‌های شبکه تعاون روستایی استان در راستای بخشی از اهداف خود به منظور خدمات رسانی به اعضاء به تهیه و توزیع انواع نهاده‌های دامی بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی اقدام کرده اند.
وی گفت: توزیع این مقدار نهاده‌های دامی به منظور حمایت از دامداران، تنظیم بازار، تثبیت قیمت نهاده‌های دامی و تامین علوفه زمستانی انجام شده است.