توزیع سویا در مرغداری های گیلان

بیش از ۷۸ هزار تن سویا در مرغداری های گیلان توزیع شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برای اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت از ابتدای امسال تاکنون ۷۸ هزار و ۱۶۲ تن سویا در مرغداری های استان توزیع شد .
مسعود الماسی افزود: براساس تصویب نامه هیات وزیران، کنترل و پایش فرآیند تامین و توزیع کنجاله ی سویا از مبادی ورودی تا مصرف کننده نهایی، برعهده سازمان جهاد کشاورزی است.
وی همچنین افزود: با توجه به لزوم تامین سایر نهاده های طیور، در همین مدت بیش از۵۰ هزار تن ذرت با قیمت مصوب و بر اساس واردات با ارز دولتی بین تولیدکنندگان توزیع شد.
گیلان ۸۲۳ واحد مرغداری صنعتی دارد .