تفاهم‌نامه‌ای بین ۷ دستگاه دولتی برای حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر

تهران – ایرنا – به منظور گسترش همکاری‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک در راستای حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، بین ۷ وزارتخانه و سازمان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش روز شنبه  ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تفاهم نامه همکاری مشترک بین ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شده است.

در این تفاهم نامه همکاری که در نشست مشترکی به امضای “علی آقامحمدی” جانشین وزیر کشور و رئیس ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، “سید مهدی نیازی” معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، “علی رسولیان” معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، “محمود کریمی بیرانوند” معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “غلامحسین حسینی نیا” معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رسید؛ ثبت نام، ساماندهی، برگزاری آزمون، آموزش و مهارت آموزی و هدایت افراد جویای کار ساکن در محلات هدف به مراکز و واحدها و همچنین راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور مورد توافق قرار گرفته است.

به منظور گسترش همکاری‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک در راستای حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، تفاهم نامه همکاری چند جانبه‌ای بین وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء و منعقد شد.

ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور در این تفاهم نامه ضمن ارسال اطلاعات ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور به سایر طرفین تفاهم نامه متعهد شده است نسبت به شناسایی کسب و کارهای اولویت دار و مسأله محور محله‌ای، شناسایی و معرفی متقاضیان جویای کار، سوابق و مشخصات مهارتی و علائق کاری آن‌ها در محله‌های هدف، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری لازم برای توسعه کسب و کارهای محله‌ای، همکاری در تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات رسان، به‌کارگیری تمامی ساختارهای محلی (خانه محلات) برای افزایش مشارکت عمومی، همکاری به منظور ساماندهی گروه‌های محلی به منظور ایجاد تعاونی‌های تخصصی، هماهنگی با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای کشور، به‌کارگیری سامانه توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات (توت) برای همکاری در ثبت نام و ساماندهی افراد جویای کار و مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور و همکاری در جهت تدوین استاندارد، آموزش مهارت، پژوهش، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار اقدام نماید.

همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و رفع موانع تولید و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش بنیان نیز از تعهدات معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه است.

همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعهد نموده است در راستای شناسایی و ساماندهی نیروی کار مورد نیاز و تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها و حمایت از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در توسعه کسب و کارهای محله‌ای و صدور مجوز و راه اندازی شهرک‌های صنعتی تخصصی با طرفین تفاهم نامه همکاری نماید.

ثبت نام متقاضیان جویای کار با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور از طریق سامانه جست‌وجوی شغلی و همچنین ثبت نام نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همکاری در جهت تدوین استاندارد آموزش مهارت، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و ارتقاء توانمندی‌های مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار، همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش بنیان با اولویت مهارت آموختگان، ایجاد کسب و کارهای محله‌ای در قالب مشاغل خانگی، تعاونی‌های توسعه محله‌ای، اصناف و … با کمک مراکز مشاوره کارآفرینی، هدایت شغلی کارجویان معرفی شده از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها و پیگیری و تأمین منابع مورد نیاز برای انجام پژوهش‌های کاربردی، از تعهدات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این تفاهم نامه همکاری متعهد شده است نسبت به آموزش مهارت، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار، تدوین استاندارد آموزش مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار بر اساس نتایج نیازسنجی شغلی انجام شده، همکاری در جهت تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تحلیل داده‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها (تقاضا) و ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار (عرضه) و طراحی و تدوین و همچنین اصلاح استانداردهای شغلی بر مبنای آن‌ها به منظور برنامه‌ریزی‌های آموزشی اقدام نماید.

همزمان با امضای این تفاهم نامه، دبیرخانه‌ای در ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور تشکیل و کارگروهی متشکل از نمایندگان این ستاد، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای راهبری تفاهم نامه و تهیه برنامه عملیاتی ایجاد می‌شود.
همکاری مشترک ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب این تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر و در صورت توافق طرفین برای ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح و یا تغییرات در مفاد آن، قابل تمدید است.