تداوم روند نزولی شاخص بورس با ۹۵۴۲ واحد کاهش

به گزارش ایرنا، شاخص هم وزن نیز با ۲۰۴۴ واحد کاهش به ۷۵۵ هزار و ۹۴۵ واحد و شاخص قیمت با ۱۱۵۶ واحد افت به ۴۲۷ هزار و ۷۳۸ واحد رسید.

در معاملات امروز بورس تهران بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۴۳ میلیون سهم و حق تقدم با انجام ۳۸۰ هزار معامله دادوستد شد که ارزش آن به بیش از ۶۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال رسید.

شاخص فرابورس میز در پایان معاملات امروز با ۹۳ واحد افت به ۲۶ هزار و ۲۱۹ واحد رسید.

امروز در فرابورس ۵ میلیارد و ۶۴۶ میلیون سهم، اوراق مالی و حق تقدم به ارزش ۲۷۹ هزار و ۶۶۴ میلیون ریال با انجام ۲۴۳ هزار معامله دست به دست شد.