ایران در مرز خودکفایی تولید انواع گوشت

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل از خودکفایی 96 درصدی ایران در تولید انواع گوشت خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل، فائو، تولید انواع گوشت در ایران طی سال جاری را 3 میلیون و 82 هزار تن پیش بینی کرده و از خودکفایی 96 درصدی ایران در تولید گوشت خبر داد.
این در حالی است که کل مصرف گوشت ایران طی این سال 3 میلیون و 228 هزار تن پیش بینی شده است که بر این اساس 96 درصد گوشت مصرفی کشور در ایران تولید شده و تنها نیاز به واردات 4 درصدی یعنی 146 هزار تنی در این سال است.
لازم به ذکر است که بر اساس پیش بینی فائو در سال جاری تولید گوشت ایران به میزان 24 هزار تن افزایش می یابد. در این راستا تولید گوشت گوساله و مرغ در ایران در سال جاری با افزایش و تولید گوشت گوسفند با کاهش روبرو خواهد بود.