ایران در تولید بذر غلات خودکفا شده است

رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ایران در تولید بذر غلات برخی دانه‌های روغنی خودکفا شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشاورزی در حاشیه معرفی 51 ارقام جدید زراعی و باغی گفت: ایران در تولید بذور گندم، جو، تریتیکاله، سویا، کنجد و گلرنگ به خودکفایی رسیده است.

وی ادامه داد: خودکفایی در تولید این بذور باعث کاهش ضریب وابستگی و کاهش واردات از دیگر کشورها می‌شود.

خاوازی در پاسخ به سوال فارس که چرا ارقام زراعی و کارهای تحقیقی به مزارع کشاورزان منتقل نمی‌شود، گفت: این در مورد همه محصولات نیست؛ کاهش ضریب نفوذ این ارقام درمورد برنج ندا و نعمت است که طعم و بوی آن با برنج هاشمی ما تفاوت دارد و به همین دلیل کشاورزان از آن استقبال نمی‌کنند.

رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: محققان ما الان با تلفیق برنج‌های مختلف به رقم جدیدی رسیده‌اند که عطر و طعم آن به برنج هاشمی نزدیک‌تر است و با معرفی آن مشکل عدم انتقال این ارقام به مزرعه از بین خواهد رفت.

وی در پاسخ به سوال فارس که بیشترین ضریب نفوذ ارقام شما درمورد گندم 47 درصد است و نشان می‌دهد که هنوز 53 درصد کشاورزان از این رقم ا ستفاده نمی‌کنند، گفت: کشاورزان ما از ارقام غیررسمی درباره گندم کمتر استفاده می‌کنند و اگر رقمی ضریب نفوذ 47 درصد دارد از دیگر ارقام هم برای پوشش آن استفاده می‌شود.