اهمیت بهبود مدیریت تغذیه در دورۀ آغازین جوجه بوقلمون ها

کیفیت جوجه های بوقلمون از اهمیت خاصی برخوردار است و دورۀ آغازین برای پرورش دهندگان بوقلمون بسیار حائز اهمیت است. در این دوره در واقع جوجه ها وزن گیری اصلی را دارند، با عوامل استرس زای محیطی و چالش های زیادی مواجه می شوند که بر روی سلامتشان تأثیرگذار است.

برای عبور از این چالش ها در طول حیات بوقلمون ها و برای اینکه بتوانید سودآوری خوبی از پرورش بوقلمون هایتان داشته باشید بایستی از اینکه آنها تغذیۀ اولیۀ خوبی دارند اطمینان حاصل کنید. برقراری تعادل در وجود مواد معدنی مفید در دورۀ آغازین می تواند به دلایل عنوان شده در زیر کمک کننده باشد:
•این مواد مغذی تقویت کنندۀ سیستم ایمنی بدن هستند و با عوامل بیماریزا مبارزه خواهند کرد، و با کمک به تشکیل مغز استخوان از نکروز غضروفی ممانعت به عمل خواهد آورد.
•مواد مورد نیاز برای سلامت پاها را تأمین می کند بنابراین با وزن گرفتن بوقلمون ها، آنها دچار مشکلات پا و لنگ زدن نخواهند شد.
•با تضمین سلامت عمومی در سنین پایین، ضریب تبدیل خوراک خوبی خواهد داشت در نتیجه لاشه و گوشت مرغوب و سوددهی مطلوبی عاید پرورش دهنده خواهد شد.

تغذیۀ مناسب بوقلمون ها در مرحلۀ آغازین از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما با تغذیۀ نسل می توان حتی پیش از به دنیا آمدن آنها از تغذیۀ خوبشان اطمینان حاصل کرد. در واقع با تأمین مواد معدنی مورد نیاز گلۀ مادر، آنها را در انتقال این مواد مغذی به نسل بعد از خودشان یاری کرده ایم.
تحقیقات بر روی بازدهی و عملکرد بوقلمون ها خیلی رایج نبوده اما در سال 2020 میلادی دو تحقیق صورت گرفت تا از یک سو تغذیۀ گلۀ مادر با مواد معدنی Zinpro و تأثیرات آن بر روی جوجه های تازه متولد و از سوی دیگر تأثیرات مفید آن در دورۀ آغازین جوجه ها را بررسی کنند.

تأثیر مثبت بر روی وزن گیری و ضریب تبدیل خوراک
مطالعات انجام شده نشان داد که تغذیۀ جوجه ها با مواد معدنی Zinpro در مقایسه با دریافت منابع غیرطبیعی روی، منگنز و مس وزن گیری بهتر و متعاقباً ضریب تبدیل خوراک پایین تری را برای جوجه ها به ارمغان می آورد.
جوجه های تازه متولد از مادرانی که با مواد معدنی Zinpro تغذیه می شدند، 3 درصد افزایش در ضریب تبدیل خوراک داشتند در حالی که طیوری که در مرحلۀ آغازین از این مواد دریافت می کردند تا 4.6 درصد افزایش ضریب تبدیل داشتند.
این بدین معنی است که دریافت مواد معدنی Zinpro با همان مقدار خوراک دریافتی رایج و یا حتی کمتر، گوشت بیشتری را به تولید کننده خواهد داد و این به معنای سودآوری بیشتر با صرف هزینۀ کمتر و تولید پایدار برای تولیدکننده خواهد بود ضمن آنکه در مصرف آب هم صرفه جویی شده و انتشار گازهای گلخانه ای نیز کاهش می یابد.

سلامت پاها
در هر دوی این مطالعات مشخص شد طیوری که از مواد معدنی Zinpro مصرف کرده اند تراکم استخوانی بالایی دارند و از سلامت پاها برخوردارند. در خصوص جوجه هایی که در دورۀ آغازین از مواد معدنی Zinpro تغذیه کردند در 50 روزگی تا 4.5 درصد بهتر شدن کیفیت استخوان درشت نی مشاهده شد.

و در رابطه با جوجه هایی که از گلۀ مادر تغذیه شده با مواد معدنی Zinpro متولد شدند و سپس در دورۀ آغازین خود هم از این مواد تغذیه شدند، کاهش طولی غضروف پاهایشان در 112 روزگی دیده می شد که این امر منجر به قوی تر شدن پاها و کاهش احتمال شکستگی و لنگ زدن پا می شود.

افزایش سودآوری و برگشت سرمایه
با توجه به اینکه با تغذیۀ جوجه ها و یا گلۀ مرغ مادر از مواد معدنی Zinpro به وزن گیری بهتر، کاهش ضریب تبدیل خوراک و استحکام استخوان ها کمک می کند، می توان نتیجه گرفت که به بازگشت سرمایه نیز منجر می گردد. نسبت برگشت سرمایه به هنگام تغذیۀ گلۀ مادر با مواد معدنی 2.9:1 و نسبت برگشت سرمایه به هنگام تغذیۀ جوجه ها در دورۀ آغازین رقمی به بزرگی 5:1 است.

پایداری تولید با گنجاندن مواد معدنی در جیرۀ خوراک بوقلمون ها
با تأمین مواد معدنی مورد نیاز بوقلمون ها در دورۀ آغازین و حتی پیش از آن به گلۀ مادر، می توانید ثبات و پایداری در تولید را از نظر موارد ذیل تضمین کنید:
•وزن گیری
•ضریب تبدیل خوراک
•سلامت پاها
•یکدست شدن گله
•کاهش عوامل بیماریزا
•برگشت سرمایه
ایجاد این تغییرات و اصلاحات در دورۀ آغازین منجر به کاهش مرگ و میر و ارتقاء سلامت بوقلمون ها می گردد.