استفاده از یونوفرها در کنترل بیماری کوکسیدیوز

یکی از کارشناسان مرغداری استفاده از یونوفرها را در کنترل بیماری کوکسیدیوز مرغ های گوشتی مؤثر معرفی کرده و تأکید داشته که برخلاف تصور عموم، از آنتی بیوتیک در این مواد استفاده نشده است.
به گفتۀ James Horner از متخصصین فنی در شرکت دارویی Elanco : “یونوفرها از مواد ضدانگلی هستند که در داروهای انسانی مورد استفاده ندارند. حتی برای درمان برخی از سرطان ها مورد آزمایش قرار گرفتند اما در نهایت استفاده نشدند.” یونوفرها از تخمیر باکتری های استرپتومایسس به وجود می آیند و در حال حاضر از 6 – 5 نوع آنها در مصارف تجاری استفاده می شود و بیش از 20 نوع دیگر هنوز مصارف تجاری ندارند.
مزیت و فایدۀ کوکسیدیواستات ها (ضد کوکسیدها) در مرغداری برای نخستین بار در سال های دهۀ 60 میلادی بروز کرد. از آنجائیکه اروپا بیماری کوکسیدیوز را عامل مهم بازدارنده در تولیدات مرغداری می دانست بنابراین از کوکسی استات ها به عنوان درمان خوراکی استفاده کرد و به خوراک طیور افزود. اما در مقابل، در امریکا یونوفرها در دستۀ آنتی بیوتیک های دامی قرار داشت و در فارم هایی که شعار تولید “گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک” داشتند مورد استفاده قرار نمی گرفت.

دکتر Horner در ادامه می گوید: “نتیجه آن شد که در امریکا میزان مصرف آنتی بیوتیک های حیاتی افزایش یافت، هزینۀ تولید بالا رفت و متعاقباً رفاه طیور ضعیف تر شد. اما در اروپا، یونوفرها به تازگی در دستۀ مکمل های خوراک قرار گرفته اند و به طور مرتب مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرند.”
“کنترل اثربخش کوکسیدیوز با استفاده از یونوفرها به عنوان یک ضد انگل، می تواند تأثیر منفی بر روی روده را کاهش دهد. اما از آن مهم تر، با یکپارچه کردن عملکرد روده ای، منجر به بهبود سلامت و رفاه حال حیوان می گردد.”  دکتر Horner افزود.

آخرین ارقام مربوط به میزان استفاده از آنتی بیوتیک در سال گذشته
گزارشات حاکیست، در سال 2018 میلادی تولید کنندگان مرغداری بریتانیا 12.4 درصد آنتی بیوتیک بیشتری نسبت به سال پیش از آن مصرف کردند. انجمن مرغداری بریتانیا که میزان مصرف آنتی بیوتیک در بخش تولیدات مرغداری را نظارت و گزارش می کند، اذعان داشت که بیماری های فصلی در زمستان و بهار 2018 در این افزایش تأثیرگذار بودند. مدیر این انجمن افزود: “آنچه که مهم است اینست که ما دربارۀ دلایل افزایش مصرف آنتی بیوتیک صریح و صادق هستیم و تلاش می کنیم تا در آینده این رقم را کاهش دهیم.”
از سال 2012 میلادی، صنعت مرغداری انگلیس در مجموع 82.2 درصد کاهش در مصرف آنتی بیوتیک داشت و 90% کاهش در مصرف آنتی بیوتیک هایی که برای سلامتی انسان خطرناک محسوب می شدند. اما در عین حال، او در رابطه با حذف کامل آنتی بیوتیک از مرغداری نیز هشدار داد و گفت: “رساندن این رقم (مصرف آنتی بیوتیک در تولیدات مرغداری) به صفر نه اخلاقیست و نه پایدار! چرا که از وظایف یک مرغدار اینست که به سلامتی و رفاه حال حیوانش توجه داشته باشد.”