آغاز اعتصاب کارگران نفتی و گازی نروژ

امروز کارگران صنعت نفت و گاز نروژ دست به اعتصاب زده‌اند و همین امر تولید حامل‌های انرژی در این کشور را پایین خواهد آورد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کارگران صنعت نفت و گاز نروژ امروز دست از کار کشیده و اعتصاب خود را آغاز کرده‌اند. این کار باعث شده تولید حامل‌های انرژی در این کشور کاهش یابد.

سخنگوی انجمن نفت و گاز نروژ گفته با توجه به شرایط کنونی، کارگران امروز اعتصاب خود را آغاز می‌کنند. اوضاع کاملا به بن‌بست رسیده است.

گفته می‌شود؛ این اعتصاب در سه میدان نفتی و گازی گادرون، اوزبرگ جنوبی و اوزبرگ شرقی در جریان است و قرار است سه میدان دیگر کریستین، هید‌ران و آستا هانستین، از امشب به این اعتصاب بپیوندند. این اعتصاب همچنین باعث خواهد شد تا میدان تری‌هانس نروژ فعالیت خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متوقف کند؛ چراکه خروجی این میدان در تاسیسات کریستین پالایش می‌شود.

در قالب اعتصاب، کارگران خواستار افزایش حقوق‌ها در سایه بالا رفتن تورم در این کشور شده‌اند.

نروژ در پسِ کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا از جمله منابع تامین انرژی برای دیگر کشورهای اروپایی به شمار می‌رود.

اتحادیه کارگران نفتی و گازی نروژ گفته در صورتی که به درخواست آنها عمل نشود، از چند روز دیگر کارگران سه میدان دیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم به اعتصاب اضافه خواهند شد.

این اعتصاب باعث شده تا تولید نفت نروژ 89 هزار بشکه در روز و تولید گاز این کشور نیز معادل 27 هزار بشکه یا به عبارتی 4.4 میلیون مترمکعب روزانه کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود فردا و با گسترش اعتصاب میزان کاهش تولید گاز نروژ به معادل 292 هزار بشکه در روز و برابر با 13 درصد کل تولید گاز این کشور برسد. تولید نفت نروژی هم 130 هزار بشکه در روز پایین خواهد آمد.