۶۰ درصد حجم سدهای مهم کشور خالی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وضعیت ناجور بارش‌ها در فصل پاییز و پیش‌بینی تداوم آن در زمستان اثرگذار بر وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب کشور خواهد داشت. هر میزان برداشت از آب از سدها به دلیل کاهش حجم بیشتر شود، تأمین آب به سمت آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی خواهد رفت و این امر بر تشدید فرونشست‌ها و کاهش سفره‌های زیرزمینی خواهد انجامید.

میزان بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۲) تا نهم دی به ۴۶.۲ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۵ساله که ۷۰.۶ میلیمتر بارش داشته‌ایم ۳۵ درصد کاهش‌یافته است. همین کاهش وضعیت سدها را نگران‌کننده کرده است و درعین‌حال میزان خروجی آب از سدها نیز ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.

کاهش بارش‌ها ازیک‌طرف و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۳ سد کشور را با کاهش شدید حجم آب مواجه کرده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن یک میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا نهم دی‌ماه با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و میزان پرشدگی فعلی این سد هم یک درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا نهم دی‌ماه ۳۸ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۲ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۳ درصد کاهش‌یافته است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۶۳ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۸ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی آن ۵ درصد است.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد ۱۳ درصد است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۲۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۹ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و میزان پرشدگی آن نیز ۷ درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۲۹ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۵۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۱۷ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۵۹ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۵۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۲۴ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۹ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۵۳ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی فعلی آن هم ۲۱ درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا دوم دی‌ماه چهار میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن نیز اکنون ۱۲ درصد است.

موجودی آب در سد جیرفت در استان کرمان ۷۷ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۲۳ درصد پرشدگی دارد.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۳۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۷ درصد است.

موجودی آب در سد آغ چای در آذربایجان غربی به رقم ۶۶ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۳۱ درصد است.

اخیراً «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب گفته است: پیش‌بینی‌های پُربارشی در فصل پاییز محقق نشد و کشور برای چهارمین سال متوالی شرایط خشکسالی را تجربه می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به دریافت‌نشدن بارش‌های کافی تاکنون، بخش آب کشور با تنظیم برنامه مدیریت منابع و مصارف حوضه‌های آبریز و اجرای طرح‌های مناسب، درصدد تأمین آب مطمئن برای بخش‌های مختلف مصرف به‌ویژه بخش شرب است.