گرانفروشان مرغ جریمه می شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی از محکومیت 400 میلیون ریالی برای مباشرین توزیع مرغ طرح تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز،

سیدجواد سیدالموسوی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی اظهار کرد: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی مرغ گرم توسط مباشرین توزیع مرغ طرح تنظیم بازار در استان، دو فقره پرونده تشکیل و در شعب این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعب رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات، متخلفین را به ممهور کردن پروانه واحد صنفی به مهر تخلف اول و پرداخت 400 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کردند.