کاهش ۵۷۳ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس ۲ اسفند با کاهش ۵۷۳ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۰ هزار واحدی قرار گرفت.

در انتهای معاملات چهارشنبه (۲ اسفند) بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۵۷۳ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۰ هزار واحدی قرار گرفت. سدشت، وپارس و خزامیا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند وخزامیا، داتام و شستا سه نماد پرتراکنش بودند.شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۱۵۶ واحدی روی پله ۷۲۶ هزار و ۹۳۳ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس

امروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین انبوه سازی و کانی غیر فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

وبملت۲، افران و ونیکی ۲ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت۲، شستا و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

اراد ۸۷۴، اراد ۱۲۰۴ و اراد ۱۲۶۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های کرمان، فنر و پاداش ۲ بیشترین حجم معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند.