کاهش ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون ۴۰۷ هزار و۳۴۶ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۸۵۲ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۲۰۸.۲۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۴۸.۶۳۲ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۶۷۱۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،میدکو،فملی،وامید،وبملت و خساپا صورت گرفت و شاخص های آریا،دی،صبا،وسپهر،مادیرا،زاگرس و بمپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.