پلمب 2 رستوران و امحاء ۶۰ کیلو مرغ و گوشت فاسد در استان مرکزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از پلمب 2 رستوران و اخطار به 4 واحد رستوران و اغذیه فروشی در گشت مشترک نوروزی این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، سلیمان رزاقی در این رابطه اظهار کرد: در چهارمین روز از سال جدید بازرسی مشترکی با حضور همکاران تعزیرات حکومتی استان مرکزی، بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت، دامپزشکی و بازرسین ستاد صیانت استانداری برگزار شد.
وی افزود: در این گشت مشترک از مراکزی چون اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌هایی که قبلا بازدید به عمل آمده بود؛ بازدید مجدد شد و مشاهده شد تعدادی به اخطارها عمل کرده و اصلاح وضعیت کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به بی توجهی دو واحد رستوران به تذکرهای داده شد؛ این دو واحد پلمب و نیز به چهار اغذیه فروشی و رستوران اخطار کتبی و به یک قنادی آموزش بهداشتی داده شد.
در این گشت مشترک، همچنین حدود ٦٠ کیلوگرم مرغ خام و مرغ پخته شده و گوشت چرخ کرده و کباب فاسد توسط کارشناسان دامپزشکی جمع آوری و امحاء شد.