ورود منابع مستمر و پایدار به بازار سرمایه از طریق صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، علی‌اکبر ایرانشاهی ضمن تاکید بر مزایای راه‌اندازی این صندوق‌ها برای بازار سرمایه و کمک به پوشش هزینه‌های بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با منابع خُرد ایجاد می‌شود، منابع پایدار و مستمری را وارد بازار سرمایه کرده و ضمنا کمک بزرگی به توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی خواهد کرد.

وی افزود: مطابق مکانیسم‌های تعریف شده برای طرح‌های بازنشستگی، فرد در دوره فعالیت کاری خود اقدام به پرداخت در بازه‌های زمانی مشخص کرده و این مبالغ در یک بازه زمانی بلندمدت، افزایش ارزش جریان درآمدی یکجا در بازه‌های زمانی مشخصی را در دوره بازنشستگی برای فرد ایجاد میکند.

ایرانشاهی ضمن تاکید بر مزایای راه‌اندازی این صندوق‌ها برای بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با منابع خُرد ایجاد می‌شود، منابع پایدار و مستمری را وارد بازار سرمایه کرده و ضمنا کمک بزرگی به توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود ساختار، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی را تصویب کرده، گفت: این صندوق‌ها به عنوان یک ابزار شفاف در بازار سرمایه، منابع پایداری را وارد بازار سرمایه کرده و همچنین به کارفرما کمک می‌کند نیروهای خود را در بلندمدت حفظ کند؛ چرا که باعث ایجاد حس رضایت و قدردانی در کارکنان شده و وفاداری سرمایه انسانی و بهره‌وری سازمانی را افزایش می‌دهد.

ایرانشاهی با تاکید به اینکه پیگیر جدی برای معافیت‌های مالیاتی و ایجاد مشوق برای این صندوق‌ها هستیم، عنوان کرد: حداقل سرمایه صندوق‌ها ۵۰۰۰ میلیارد ریال و حداقل تعداد سرمایه‌گذار ۵۰۰ نفر و حداقل ارزش مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰ میلیارد ریال است.

به گفته رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، سرمایه ثبت شده مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی یا شخص حقوقی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید حداقل ١٠٠٠ میلیارد ریال باشد؛ همچنین ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است.

وی اضافه کرد: صندوق از نظر ترکیب دارایی، در سهام با ویژگی شاخصی یا «صندوق در صندوق» سهامی است.

ایرانشاهی با اشاره به اینکه صندوق دارای ٣ نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی است، بیان کرد: واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول شامل واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم صادر می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم شامل واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام نیروی کار صادر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم شامل واحدهایی است که سایر سرمایه‌گذاران وفق رویه پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه، صندوق در زمان پذیره‌نویسی و یا در زمان فعالیت صندوق می‌توانند اقدام به خرید آن کنند و به نوعی شبیه بیمه عمر و زندگی است.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تصریح کرد: واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و دوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما قابلیت ابطال دارد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در مواردی از قبیل بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی، به نیروی کار و در زمان فوت نیروی کار به ورثه وی و در زمان اتمام همکاری مطابق رویه توافقات نیروی کار و کارفرما به کارفرما یا تمام یا بخشی از آن به نیروی کار تعلق می‌گیرد.

وی گفت: منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم در مواردی از قبیل بازنشستگی از کارافتادگی کلی حین یا اتمام همکاری به نیروی کار و در زمان فوت به ورثه وی تعلق می‌گیرد.

ایرانشاهی در پایان در خصوص روابط بین کارفرما و نیروی کار اذعان داشت: باید رویه توافقاتی بین کارفرما و نیروی کار تدوین و به تائید مدیر صندوق رسیده و به سازمان ارسال و نزد سازمان نگهداری ‌شود.