هیچ‌یک از مرغداری‌های اسدآباد بیمه نیستند

معاون فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۳۰ واحد مرغداری صنعتی بوده که صددرصد از این تعداد مرغداری ها بیمه نیست.
حمزه عبدکوند در ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: به علت عدم پرداخت خسارت ناشی از تلفات به مرغداری ها و نپرداختن این خسارت ها توسط بیمه به مرغداری ها، واحدها چندان رغبتی برای بیمه مرغداری های خود ندارند و این امر موجب شده تا در صورت هر گونه تلفات و یا خسارت به هر نوعی اطلاع دقیقی از وضعیت مرغداری ها وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه ماهیانه به صورت میانگین در مجموع مرغداری های اسدآباد ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار قطعه جوجه ریزی دارند، افزود: از تعداد ۳۰ واحد مرغداری صنعتی اسدآباد در حال حاضر هشت واحد غیرفعال است.
عبدکوند خاطرنشان کرد: پوشش بیمه ای مرغداری های صنعتی موجب آن خواهد بود که در صورت مواجه شدن با هر مشکلی از آمار هر گونه خسارت و تلفات به نحو صحیح اطلاع لازم وجود داشته باشد که باید در این راستا مرغداری ها را نسبت به این امر ترغیب کرده و نظارت بر مرغداری ها به علت بیمه نبودن تشدید و تقویت بیشتری یابد.

وی با اشاره به اجرای صددرصدی طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور بومی در سطح روستاهای اسدآباد اضافه کرد: خوشبختانه در شهرستان اسدآباد هیچ گونه مشکلی در رابطه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.
عبدکوند با بیان اینکه به اندازه لازم واکسن برای واکسیناسیون مرغداری ها و طیور و پرندگان در شهرستان وجود دارد و براساس ظرفیت باید واکسیناسیون مرغداری ها در دستور کار باشد، یادآور شد: خوشبختانه در بحث مرغداری ها جوجه ریزی غیرمجاز در شهرستان وجود نداشته و موردی از فروش مرغ زنده در شهرستان نداریم.
وی همچنین با تأکید بر دپوی صحیح کود طیور مرغداری ها اضافه کرد: پرندگان آبزی از مهمترین پرندگان در بحث آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بوده که در این رابطه محیط زیست مجوز شکار به شکارچیان نمی دهد.

معاون فرماندار شهرستان اسدآباد یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه در چند سال اخیر بحث آنفلوآنزای فوق حاد در کشور مهار شده و اسدآباد در این راستا در سال های اخیر موردی در رابطه با این بیماری مشترک بین انسان و طیور نداشته است.
وی در ادامه در رابطه با آنفلوآنزای انسانی نیز خاطرنشان کرد: سه مورد بیمار مبتلا به آنفلوآنزای در شهرستان اسدآباد شناسایی شد که خوشبختانه با داروهای لازم هر سه مورد مداوا و مرخص شده اند و حال آنان مساعد است.
عبدکوند با اشاره به اینکه در سطح استان همدان دو اتاق ایزوله وجود دارد، گفت: یکی از اتاق های ایزوله مربوط به استان همدان و دیگری شهرستان اسدآباد بوده که اتاق ایزوله بیمارستان اسدآباد همزمان قادر به پوشش دو بیمار با تمام دستگاه ها و تجهیزات به روز است.