ممنوعیت خروج مرغ از هرمزگان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با تمهیدات اتخاذشده مرغ مورد نیاز در استان به مقدار موردنیاز تأمین‌ شده است.
‌ایرج حیدری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان با محوریت تأمین مرغ موردنیاز با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع مرغ موردنیاز استان، خاطرنشان کرد: با تمهیدات اتخاذشده مرغ موردنیاز استان تأمین و مشکلی در زمینه تأمین این ماده پروتئینی در استان وجود ندارد.
وی در همین رابطه اظهار کرد: مرغداری‌ها و کشتارگاه‌های استان با تمام ظرفیت وارد چرخه تولیدشده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل مرغ بین شهرستان‌های استان با مدیریت فرمانداران است و در صورت درخواست سازمان جهاد کشاورزی فرمانداران مجوز جابجایی بین شهرستان‌های استان را صادر خواهد کرد.
حیدری بیان کرد: خروج مرغ از استان تا حاکم شدن آرامش کامل در بازار استان همچنان ممنوع خواهد بود.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از کشتارگاه‌های مرغ استان تصریح کرد: برای نظارت بر روند تولید و عرضه مرغ به بازار استان به‌صورت سرزده از برخی کشتارگاه‌های مرغ استان در شرق و غرب استان بازدید به عمل آمد و در صورت نیاز بازدیدهای میدانی تداوم خواهد پیدا کرد.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: با تأمین گوشت مرغ از استان‌های همجوار و همچنین توزیع گوشت مرغ منجمد به‌وسیله شرکت پشتیبانی امور دام، درصدد جبران کمبود گوشت مرغ در استان هستیم.
خلیل قاسمی افزود: با تأمین گوشت مرغ از استان‌های همجوار و همچنین توزیع گوشت مرغ منجمد به‌وسیله شرکت پشتیبانی امور دام، در صدد جبران کمبود گوشت مرغ در استان هستیم.
وی در خصوص بازدید از کشتارگاه مرغ در منطقه کوخرد شهرستان بستک افزود: نیاز استان هرمزگان به گوشت گرم مرغ، روزانه نزدیک به ۹۰ تن است که با توجه به شرایط آب و هوایی فعلی استان، نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری داریم.