محموله‌های وارداتی گوشت، مرغ و تخم مرغ آلودگی ندارند

تمامی محموله های وارداتی گوشت مرغ و تخم مرغ وارد شده سالم بوده و هیچ بیماری و آلودگی نداشته‌اند.
یه گزارش صدای بورس، رئیس سازمان دامپزشکی گفت: تمامی تقریبا چهار هزار تن تخم مرغ مصرف خانوار وارداتی با نظارت سازمان دامپزشکی وارد کشور شده است و هیچ بیماری و آلودگی در تخم مرغ های وارداتی وجود ندارد.

علی صفر ماکنعلی افزود: تا کنون حدود ۲۰۰ کانتینر تخم مرغ وارداتی از کشور ترکیه وارد کشور شده است که تنها در ۸ کانتینر عدم انطباق دستورالعمل های بهداشتی وجود داشت که با نظر واردکنندگان ۵ کانتینر آن عودت داده شد و سه کانتینر نیز که دچار کپک زدگی بوده در حال طی مراحل تصمیم گیری برای نوع مصرف در بخش های دیگر یا عودت محصول هستند.

وی افزود: عدم انطباق بهداشتی به معنای آلودگی و یا بیماری نیست و ممکن است به موضوعاتی نظیر تاریخ مصرف، نحوه نگهداری، مشکلات ارگانولپتیکی حاصل از عدم رعایت پروتکلحمل و نقل و مسائلی از این دست مربوط باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در خصوص تولید و تجارت تخم مرغ مصرف خانوار برای تضمین سلامت آن بر اساس محصول نهایی ( تخم مرغ) تصمیم گیری نمی شود بلکه ملاک عمل اعمال شرایط بهداتشی قرنطینه ای در تمامی مراحل تولید تخم مرغ اعم از شرایط بهداشتی پرورش و تولید مادر تخم گذار، شرایط بهداشتی تولید جوجه تخمگذار، شرایط بهداشتی دوره پروش مرغ تخمگذار ( پولت) و شرایط بهداشتی دوره تولید مرغ تخم گذار که بیش از یکسال بطول می انجامد صورت می پذیرد و بر اساس نمونه برداری از تخم مرغ تولید گواهی سلامت صادر نمی شود در داخل کشور سالیانه بیش از یک میلیون تن تخم مرغ خوراکی تولید، عرضه و مصرف می شود و صدور تاییدیه سلامت بر اساس انجام آزمایش بر روی تخم مرغ صورت نمی پذیرد بنابراین نمونه گیری از محصول نهایی و انتظار برای نتایج آزمایشگاهی نه ضرورت دارد و نه مرسوم است گفت: طبق پروتکل های بهداشتی بین کشورها تجارت محصولات دام وطیور بر اساسی الزامات بهداشتی دو کشور صورت می گیرد وضعیت تولید محصول و سلامت گله ها و تاییدیه بهداشتی کشور مبدا مورد نظر قرار می گیرد و با نمونه برداری های تصادفی تاییدیه های سلامت صادره دامپزشکی کشور مبداء راستی آزمایی می شود

ماکنعلی در خصوص وضعیت سلامت تخم های وارداتی از ترکیه تصریح کرد: سازمان دامپزشکی به صراحت اعلام می کند که بر اساس مستندات موجود تخم مرغ های وارداتی از گله‌های سالم مزارع پرورش مرغ تخمگذار بوده و مناسب برای عرضه و مصرف بوده اند

به گزارش فود پرس،وی با اشاره به وظیفه سازمان دامپزشکی در خصوص تایید سلامت محصولات دام و طیور وارداتی به کشور گفت: سازمان دامپزشکی در سه بخش شامل کنترل اسناد و مدارک و تطبیق آنها با محموله وارداتی، بازدید ارگانولپتیک شامل رنگ و تمیزی و.. و همچنین نمونه برداری برای راستی آزمایی از سیستم بهداشتی مبدا و اعلام نتایج، نظارت کافی بر همه محموله های وارداتی به کشور دارد.