محدودیت های ویروس کرونا در استان هوبئی چین و استیصال مرغداران

بسیاری از مرغداران در استان هوبئی (Hubei) چین که مرکز شیوع ویروس کرونا می باشد، بنا بر قوانین تعیین شده به منظور کنترل شیوع هر چه گسترده تر این ویروس که جابجایی حیوان زنده، نقل و انتقال خوراک دام و طیور و جابجایی به کشتارگاهها را مختل ساخته، مجبور به معدوم سازی طیور جوان خود شده اند.
یکی از مقامات رسمی اتحادیۀ مرغداران استان هوبئی با درخواست فوری از دولت، مبنی بر اجازۀ دسترسی به ذخائر خوراک دام و طیور، اذعان داشت برخی مرغداران مجبور شده اند سهم خوراک مرغ ها را نصف کنند و برخی دیگر مجبور به کشتار طیور خود شده اند.
این مقام رسمی که نحوۀ کشتار طیور و تعداد را اعلام نکرد عنوان کرد: “طیور جوان بسیار زیادی به شیوه ای بدون خطر به کشتار رسیدند.”

قانون ممنوعیت جابجایی طیور، که ریسک شیوع بیماری را تا حدی کنترل می کند باعث شده تا مرغداران استان هوبئی نتوانند مرغ و تخم مرغ های خود را در بازار به فروش برسانند. مرکز استان هوبئی، شهر ووهان است که نخستین بار ویروس کرونا در آن کشف شد.
یکی از مرغداران به نام Chen که تولیدات تخم مرغ روزانۀ فارمش به 7000 می رسد می گوید: “برای مرغداران هیچ راهی نمانده؛ من در حال حاضر از ذخائر خوراک طیور برای تغذیۀ آنها استفاده می کنم و نمی دانم تخم مرغ هایم را چگونه به فروش برسانم.”

تولیدات گوشت ماکیان چین در سال 2019 میلادی با 12 درصد افزایش، 22 میلیون تن بوده است.
استان هوبئی نیز که مهم ترین مرکز تولید تخم مرغ در چین است سالانه 500 میلیون پرنده کشتار دارد.
جوجه کشی هایی که جوجه یکروزه برای پرورش به مرغداران می فروختند دچار خسارات فراوان شده اند.
به گفتۀ Dong Xiaobo مدیر عامل جوجه اردک یکروزۀ France Orvia در چین و دومین عرضه کنندۀ بزرگ جوجه اردک در چین اذعان می دارد: “با وضع قوانین سخت گیرانۀ حمل و نقل، مرغداران نمی توانند و یا نمی خواهند جوجۀ یکروزه برای پرورش خریداری کنند.”
یکی از کارخانجات فراوری برتر چین New Hope Liueh Co. Ltd نیز اذعان داشت که عملیات کارخانه شدیداً متأثر از شیوع این ویروس شده است.