قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با چهار و ۱۰ صدم درصد افزایش به ۷۵ دلار و ۸۹ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با چهار و ۱۲ صدم درصد افزایش به ۸۰ دلار و ۶۱ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با هشت صدم درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۶۸ سنت رسید.