قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۶ صدم درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۶۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۵۵ صدم درصد افزایش به ۸۶ دلار و ۲۸ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۴ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۷۲ سنت رسید.