قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۸۸ صدم درصد افزایش به ۹۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۷۴ صدم درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۲۶ سنت رسید.

Screen Shot 2023-09-27 at 10.41.36 PM

قیمت هر گرم طلا نیز با یک و ۴۳ صدم درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۲۸ سنت رسید.

Screen Shot 2023-09-27 at 10.41.55 PM