قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲۲ صدم درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۱۵ صدم درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۴۷ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۴۹ صدم درصد کاهش به ۶۲ دلار و ۱۹ سنت رسید.